Przejdź do treści strony
Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Program Ochrona Zabytków zarządzany przez Departament Ochrony Zabytków skierowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną oraz siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek organizacyjnych, będących właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Fundusz Kościelny - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Skierowany do kościelnych osób prawnych, które mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na remonty i prace konserwatorskie obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dotacje ze środków finansowych z budżetu państwa w części, której dysponentem jest wojewoda przyznawane są przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Terminy i szczegóły określone są na stronach www poszczególnych urzędów.

Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku:
- wpisanym do rejestru
- lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Terminy i szczegóły określone są na stronach www poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
Więcej informacji
na stronach jednostek samorządu terytorialnego.

Wspólnie dla dziedzictwa

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

Ochrona zabytków archeologicznych

Strategicznym celem programu jest świadoma i zrównoważona ochrona dziedzictwa archeologicznego in situ, zgodnie z przepisami prawa oraz normami międzynarodowymi. Program ma służyć wzmocnieniu instrumentów ochrony konserwatorskiej zasobu dziedzictwa archeologicznego oraz wsparciu upowszechniania i wprowadzenia do obiegu naukowego wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Szczegółowe rodzaje i warunki realizacji zadań, na które można uzyskać dofinansowanie, są określane co roku jesienią – w ogłoszeniu o naborze wniosków do programu.