Przejdź do treści strony
Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie pomaga już ponad 50 ukraińskim instytucjom kultury

nowość

Dzień przed wybuchem wojny w Ukrainie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego został powołany zespól ds. pomocy dla Ukrainy w dziedzinie kultury.

Jego operacyjny trzonem jest Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie zorganizowane w Narodowy. Centrum współpracuje z narodowymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami i bibliotekami, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, Fundacją Dziedzictwa Kulturowego, Polską Fundacją Narodową, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, konserwatorami zabytków oraz innymi instytucjami i pomaga już ponad 50 ukraińskim instytucjom kultury.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński jest w stałym osobistym kontakcie z ministrem kultury
i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandrem Tkaczenką, ustalając m.in. zakres niezbędnego wsparcia dla ukraińskich instytucji kultury i służb konserwatorskich, które jest przekazywane za pośrednictwem podległych MKiDN instytucji.

Dzięki tym działaniom i zaangażowaniu instytucji, na teren Ukrainy trafiło już kilkanaście transportów sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zbiorów oraz zabytków ulokowanych w przestrzeniach miejskich, m.in. sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznych materiałów do zabezpieczania zbiorów i zabytkowych budowli, a także środków finansowych dla pracowników stojących na straży bezpieczeństwa dóbr kultury.

Zadaniem Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie jest prowadzenie bazy potrzeb zgłaszanych przez instytucje z Ukrainy, ich weryfikacja oraz zarządzanie dostawami i dystrybucją wsparcia dostarczanego przez podmioty z Polski i z całego świata za pośrednictwem Polski.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje również, za pośrednictwem instytucji, m.in. Instytutu Adama Mickiewicza, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku oraz Instytutu Teatralnego, rezydencje artystyczne dla artystów z Ukrainy, które stanowią rozwinięcie wcześniejszego programu rezydencji dla artystów z Białorusi.

Podsumowanie dotychczasowych działań MKiDN dla Ukrainy dostępne jest tutaj.

W działania na rzecz ochrony i ratowania ukraińskiego dziedzictwa kultury można się włączyć, przekazując wsparcie w formie materialnej (środki umożliwiające zabezpieczenie zbiorów i instytucji kultury) lub finansowej (na konto Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która współpracuje z Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, nr konta PLN Fundacji: 37 1050 1025 1000 0090 8054 3649, nr konta w EUR: 42 1050 1025 1000 0090 8054 3656).

Polska wielokrotnie angażowała się w ochronę zagrożonego dziedzictwa kulturowego w różnych częściach świata. Dzięki jej staraniom, w 2018 r. UNESCO przyjęło tzw. Rekomendację Warszawską w sprawie odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego (ang. Warsaw Recommendation on Recovery and Reconstruction of Cultural Heritage). Dokument stanowi kompleksowy zbiór zasad dotyczących procesu odbudowy miast i rekonstrukcji zabytkowych obiektów lub zespołów budynków zniszczonych na skutek konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych.

Więcej informacji: Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie