Przejdź do treści strony
Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Polityka prywatności

127. pomnik historii - kościól parafoalny pod wezwaniem św. Jerzego w Ziębicach

nowość

W dniu 19 lutego ukazało się Rozporządzenie Prezydenta RP ustanawiające 127. pomnik historii. Wyróżnienie to spotkało wczesnogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego w Ziębicach.

Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Ziębicach reprezentuje unikatowe formy i rozwiązania przestrzenne wczesnogotyckiej architektury sakralnej, uzupełnione późniejszymi nawarstwieniami. Ta realizacja jest znakomitym wczesnym przykładem dojrzałej architektury gotyckiej na Śląsku i jednostkowym pod względem przyjętego rozwiązania dwunawowego, halowego korpusu, nie znajdującym analogii w budowlach tej skali powstałych w XIII stuleciu. Zapewne około połowy XV wieku wybudowano wolnostojącą wieżę dzwonnicy, a w 1900 roku połączono ją z kościołem murowanym przejściem.

Na szczególną uwagę zasługuje zachowany we wnętrzu zespół średniowiecznych polichromii, w tym unikalny cykl z przedstawieniem „Zwiastowania z jednorożcem”, epitafium Karola Podiebrada i jego żony Anny Żagańskiej będące jednym z cenniejszych przykładów malarstwa renesansowego na Śląsku, manierystyczna ambona i barokowy ołtarz główny, przeniesiony w 1715 roku z kościoła pielgrzymkowego w Bardzie.

Przeprowadzone do 1900 roku prace to pierwszy na Śląsku przykład konserwacji zabytku opartej o analizę historycznej formy budowli. Zachowane oryginalne elementy zdecydowały o zakresie i formie przeprowadzonych prac oraz użytej technologii rekonstrukcji zniszczonych elementów dekoracji.

Kościół usytuowany został w najwyższym punkcie starego miasta, na czytelnym wypiętrzeniu. Ten niezakłócony do dzisiaj widok na monumentalną bryłę świątyni wraz z wieżą dzwonnicy jest ważnym aspektem w ocenie wartości obiektu.